Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

België zal de opkomst van een data-economie bevorderen

Naar een land dat een voorloper is op het gebied van data governance, waar elke Belg een transparant zicht op en controle over zijn gegevens heeft.

België zal een voortrekkersrol spelen op het gebied van databeheer door het gebruik ervan innovatiever, transparanter en beter controleerbaar voor de burgers te maken en tegelijkertijd het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Deze ambitie moet de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk maken en nieuwe administratieve en juridische constructies aanmoedigen.

Het zal nodig zijn de contouren van regulatoren opnieuw te definiëren die verder gaan dan gegevensbescherming, in een context waarin het gebruik van algoritmen transparant zal zijn en in een democratisch gecontroleerd kader.

Key performance indicator (KPI)
Image
69% Open data

Stuur ons informatie over jouw project

Heb je ook een project met betrekking tot deze ambitie? Vertel het ons en wij voegen het toe aan de lijst!