Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle burgers zullen over digitale competenties beschikken

Naar digitale competenties en vaardigheden voor alle Belgen.

België zal tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van minimum 80% bereiken, met name dankzij de opleiding van 11 miljoen Belgen met de gepaste competenties en bekwaamheden.

De digitale ontwikkeling zal de hele samenleving weerspiegelen (gender, etnisch, cultureel, taalkundig en religieus,…). Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de inclusie van vrouwen in het digitaal.

Tijdens hun schoolloopbaan zullen alle kinderen vertrouwd worden gemaakt met de digitale wereld door de invoering van ten minste één uur specifieke aangepaste lessen per week door gekwalificeerde leraren.

Continue opleiding zal bevorderd worden. Alle competenties zullen gevaloriseerd worden, ongeacht de gevolgde opleidingen en zullen met name worden gevalideerd door vaardigheidsbadges, microdiploma’s of certificeringen.

Key performance indicator (KPI)
Image
54% van de mensen zal in 2022 ten minste over digitale basisvaardigheden beschikken, met als doelstelling 100% in 2030.
Image
26% van de mensen zal geavanceerde digitale vaardigheden hebben in 2022, met als doelstelling 75% in 2030
Image
20% van de vrouwen zal ICT-specialist zijn in 2022 met als doelstelling 50% in 2030
Image
De totale score van de Woman in Digital Index zal 58,3 zijn in 2022
Image
2,20% van de ICT-afgestudeerden in 2022, met een doelstelling van 20% in 2030
Image
72,9% tewerkstellingsgraad in België in 2022, met een doelstelling van 80% in 2030

 

Stuur ons informatie over jouw project

Heb je ook een project met betrekking tot deze ambitie? Vertel het ons en wij voegen het toe aan de lijst!