Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overheden zullen over de modernste digitale vaardigheden beschikken

Naar gekwalificeerde teams om digitale innovatie in overheidsdiensten te versnellen.

Overheden zullen middelen voor digitale innovatie in hun teams moeten integreren.

Minstens 80% van het personeel van overheidsinstellingen zal worden opgeleid in de kansen en risico's van digitale technologieën, met aandacht voor technische, juridische en ethische aspecten.

Key performance indicator (KPI)
Image
Evolutie van opleidingsinspanning per VTE: 3 dagen in 2022
Image
45%  federale ambtenaren volgen een e-learning in 2022 (t.o.v. het totaal aantal ambtenaren)
Image
België staat volgens de Oxford-index op de 21e plaats van 181 voor Government AI readiness.

 

Stuur ons informatie over jouw project

Heb je ook een project met betrekking tot deze ambitie? Vertel het ons en wij voegen het toe aan de lijst!