Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een gunstig klimaat scheppen voor de digitalisering van Belgische bedrijven

Naar Belgische bedrijven die een digitale strategie ontwikkelen voor de invoering van nieuwe technologieën.

75% van de Belgische bedrijven zal een digitale strategie hebben ontwikkeld die de invoering toelaat van technologieën zoals : AI/Cloud/Big Data...

België zal ervoor zorgen dat open gegevens circuleren in de beste omstandigheden voor alle partijen (overheidssector/privé en burgers) om toegevoegde waarde te creëren.

Door een gunstig klimaat te scheppen zal de overheid ervoor zorgen dat het innovatievermogen van de bedrijven wordt ontsloten, gestimuleerd en in stand gehouden.

Key performance indicator (KPI)
Image
65% KMOs met ten minste een basisniveau van digitale intensiteit
Image
47% bedrijven gebruikmaken van cloud computing
Image
10% bedrijven gebruikmaken van artificiële intelligentie
Image
25% bedrijven gebruikmaken van elektronische facturen

 

Stuur ons informatie over jouw project

Heb je ook een project met betrekking tot deze ambitie? Vertel het ons en wij voegen het toe aan de lijst!