Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Projectoproep "E-inclusion for Belgium - Sociale Actoren 2023"

Met de projectoproep "E-inclusion for Belgium - Sociale Actoren 2023" wenst de POD Maatschappelijke Integratie projecten te ondersteunen die oplossingen aanbieden voor de digitale insluiting van kwetsbare groepen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar projecten die volgende kansengroepen uitdrukkelijk bereiken: jongeren die de weg niet vinden naar de klassieke hulpverleningsorganisaties, etnisch culturele minderheden en nieuwkomers, personen met een (mentale, visuele, auditieve of motorische) beperking, alsook vrouwen zoals aangehaald in de Europese strategie “women in digital”. Omdat de digitale kloof voor vrouwen niet dezelfde is als voor mannen, dient de genderdimensie ook in acht genomen te worden. 

De POD Maatschappelijke Integratie wil zich richten enerzijds op focusprojecten van onder andere eerstelijnsorganisaties en anderzijds op visieprojecten van organisaties die expert zijn in digitale inclusie en als koepelorganisaties fungeren.

Concreet zijn ze op zoek naar projecten die gedurende twee jaar zullen werken aan:

  • het uitbouwen van een ondersteuningsnetwerk voor kwetsbare groepen;
  • het verbeteren van vaardigheden van kwetsbare groepen;
  • het verbeteren van vaardigheden van hulpverleners;
  • het verbeteren van digitale toegankelijke dienstverlening door onder andere het toepassen van e-inclusion by design principes en/of
  • het implementeren van een digitaal inclusiebeleid.

Vzw's of ivzw's (en hun samenwerkingsverbanden) kunnen tot en met 1 oktober 2023 een projectaanvraag indienen.

Meer info