Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over

De digitale transformatie van België versnellen en samenwerken met de spelers op het terrein. Dat is de SmartNation-strategie.

In lijn met de Europese ambities, die bedrijven en burgers mondiger willen maken voor een duurzame, mensgerichte en meer welvarende digitale toekomst, willen wij de digitale transformatie van België versnellen en de doelstellingen van het Digitaal Kompas in 2030 bereiken.

Om de activteiten van overheden te stroomlijnen en de verschillende acties in België te optimaliseren, moeten we met iedereen samenwerken, en ervoor zorgen dat iedereen samenwerkt.

Met de actoren in het veld, de verschillende instellingen, de academische wereld, … identificeren en ondersteunen we veelbelovende digitaliseringsprojecten. Dat is de #SmartNation-strategie.

Kerncijfers

SmartNation is ook ...

 1. 80% van de Belgische bevolking gebruikt digitale overheidsdiensten

  80 %
 2. geïnvesteerd in start-ups en scale-ups in de digitale sector (sinds 2010), waarvan 45% in DeepTech*

  7 mds €
 3. van de Belgen beschikken al over minimale digitale vaardigheden

  54 %
 4. projecten gekoppeld aan ambities

  76
 5. vrouwen/1000 inwoners behaalden een STEM-diploma (tegenover 20,7 mannen/1000 inwoners)

  7,5

*DeepTech includes: Photonica, MedTech, Semiconductors, Autonomous vehicles, Robotics, Drones, Virtual Reality Hardware, Satellites, Deepsea, Quantum computing, 3D Printing, Edge computing, Electric vehicles, Battery technology, Laser technology, Haptics Technology etc

Onze geschiedenis

De Digital Minds

Het is in deze geest van synergie en visie dat staatssecretaris Mathieu Michel 22 actoren (de zogenaamde Digital Minds) heeft samengebracht uit de academische wereld, de ondernemerswereld, de investeringswereld, enz. die actief zijn in de digitale wereld in België.

De Digital Minds hebben tot taak de impact van het herstelplan en van de in België ontwikkelde structurerende projecten op digitaal gebied te analyseren en te optimaliseren. Hun rol bestaat erin alle openbare en particuliere actoren, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid, te informeren over de beste manier om de herstelprojecten uit te voeren, teneinde het positieve effect ervan op de samenleving te maximaliseren.

Met deze strategie wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke efficiëntie in het kader van de aanzienlijke investeringen van het herstel- en veerkrachtplan, waarin niet minder dan 1,3 miljard euro wordt uitgetrokken voor digitalisering op alle overheidsniveaus!

Image
Les Digital Minds

De SmartNation-strategie

De SmartNation-strategie heeft dus tot doel het digitaliseringsproces te versnellen en tegelijk te zorgen voor een gecoördineerde aanpak in heel België.

Het zal onder meer de volgende doelstellingen hebben

 • Bijdragen tot de aantrekkelijkheid van België en het behoud van talent door de ingevoerde dynamiek,
 • te zorgen voor het ethische en juridische kader om het vertrouwen van de burgers te versterken,
 • de waarde van activa te vergroten en de samenwerking tussen regio's te versterken,
 • de invoering van nieuwe prioritaire technologieën (AI, Web 3.0, digitale tweeling, enz.) door de diverse belanghebbenden te bevorderen,
 • de samenwerking tussen de lidstaten van de EU te versterken en de Europese soevereiniteit te ontwikkelen.

Na verschillende ontmoetingen en uitwisselingen hebben de Digital Minds tien ambities gedefinieerd voor een meer inclusief, convergent en ambitieus België in 2030.

Deze tien ambities zijn gericht op de prioriteiten die België zichzelf heeft gesteld voor 2030 rond 5 hoofdlijnen

 • Infrastructuur: het garanderen van een minimale basisdienstverlening van gratis internettoegang tot online openbare diensten (voor overheidsdiensten en scholen), toegang van minimaal 100 Mbps, verbinding van minimaal 1 gigabit/s, enz.
 • Vertrouwen: gegevensgovernance, nieuwe rollen voor regelgevers die verder gaan dan gegevensbescherming, verdediging tegen cyberaanvallen, enz.
 • Administratie: digitale identiteit voor alle Belgen (via de digitale portemonnee), personeel van overheidsinstellingen opgeleid in digitale technologieën, enz.
 • Digitale vaardigheden: 80% arbeidsparticipatie in 2030, digitale inclusie, digitale cursussen voor kinderen, bevordering van permanente vorming, ontwikkeling van specifieke vaardigheden voor de beroepen van de toekomst, enz.
 • Economie: prioriteit op het gebied van e-health en de toepassingen ervan in artificiële intelligentie, stimulering van bedrijfsinnovatie, open gegevensbanken, ondersteuning van Belgische digitale kampioenen, groene actie dankzij ICT, enz.

Getuigenissen

Wat ze zeggen ...