Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

De SmartNation website toegankelijk voor iedereen

De FOD Beleid en Ondersteuning, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is volledig compliant zoals hieronder beschreven.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III 1000 Brussel info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel contact@mediateurfederal.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Een diepgaande audit zal worden besteld en uitgevoerd op de site kort na de go live.

Deze verklaring is op 23/05/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 23/05/2023