Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

#SmartNation: 10 ambities voor een digitale toekomst tegen 2030

België begint aan een ambitieuze reis naar een digitale toekomst. Met de lancering van de SmartNation-website zetten we een belangrijke stap voorwaarts door de 10 ambities voor te stellen, zoals bepaald door de Digital Minds, om België tegen 2030 om te vormen tot een leidende digitale speler.

Dit initiatief brengt leiders van de overheid, de industrie, de academische wereld en burgers samen en creëert een ecosysteem waar innovatie en technologie samenkomen om een slimmere, meer welvarende natie te vormen.

De 10 ambities

Deze 10 ambities vertegenwoordigen de belangrijkste doelstellingen van België om zijn digitale toekomst vorm te geven en zijn positie als toonaangevende digitale natie te versterken.

  1. Internettoegang: universele toegang tot hogesnelheidsinternet garanderen in het hele land.
  2. Digitale vaardigheden voor burgers: de digitale vaardigheden van burgers trainen en versterken zodat ze zich kunnen aanpassen aan en werken in het digitale tijdperk.
  3. Digitale vaardigheden voor overheden: verbeter de digitale vaardigheden van overheden en overheidsdiensten om efficiëntere en innovatievere overheidsdiensten te leveren.
  4. Digitaal burgerschap: verantwoord digitaal burgerschap stimuleren door inclusie, participatie en de bescherming van digitale rechten van burgers te bevorderen.
  5. Gegevenseconomie: de gegevenseconomie stimuleren door de uitwisseling en het verantwoord gebruik van gegevens te bevorderen en tegelijkertijd de bescherming van de privacy te waarborgen.
  6. Online democratie: burgerparticipatie versterken door digitale instrumenten te ontwikkelen voor een transparantere, inclusievere en meer participatieve democratie.
  7. Digitale innovatie: digitale innovatie bevorderen door onderzoek, ontwikkeling en toepassing van opkomende technologieën aan te moedigen.
  8. Digitale gezondheid: digitale technologieën gebruiken om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, het beheer van medische dossiers te vergemakkelijken en oplossingen voor gepersonaliseerde gezondheidszorg te bevorderen.
  9. Digital champions: de opkomst van Belgische digital champions aanmoedigen door start-ups, ondernemerschap en investeringen in digitale technologieën te ondersteunen.
  10. Duurzaam digitaal: het promoten van milieuvriendelijke digitale oplossingen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en ecologische duurzaamheid te promoten.

Blijf op de hoogte

Door dit voortdurend evoluerende portaal te verkennen, kan je het laatste nieuws, lopende projecten, opkomende evenementen en mogelijkheden om betrokken te raken ontdekken. Door SmartNation goed in de gaten te houden, kan iedereen actief betrokken raken bij het bouwen van een innovatief, inclusief en duurzaam digitaal België.

Digitaal, jij, wij, allemaal!